CHỨNG NHẬN


Tất cả các bộ đèn được sản xuất bởi công ty chúng tôi được chứng nhận theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Công bố về sự phù hợp (CE)

Chứng nhận EZU

Chứng nhận CB

Tuyên bố về sự phù hợp là một tài liệu mà theo đó nhà sản xuất tuyên bố rằng đánh giá chính xác sự tuân thủ của sản phẩm với các yêu cầu của các quy định của chính phủ có liên quan.

Chứng nhận được trao cho Viện kiểm tra điện kỹ thuật EZU cho những sản phẩm vượt qua kiểm tra loại theo các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến an toàn điện hoặc EMC.

Hệ thống chứng nhận toàn cầu phổ biến nhất trong lĩnh vực sản phẩm điện là hệ thống IECEE-CB hoặc CB. Đây là một thỏa thuận công nhận kết quả kiểm tra theo tiêu chuẩn IEC quốc tế về an toàn điện của các sản phẩm điện.
CÔNG BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP
OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội
Đèn pha lê


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn