CATALOGUES SẢN PHẨM


Catalogue sản phẩm A   Product_catalogue_A1_2016_2017.pdf
Sản phẩm mới   News_2016_2017.pdf


CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH


WILS 7.0

Artificial lighting calculation 10.3.2016
Author: ASTRA ZLÍN
Chương trình có sẵn để tải xuống CLICK
EULUM data

Update: 4.9.2017
  eulumdata_en.zip


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT




Hướng dẫn cài đặt cho bộ đèn





MÔ HÌNH 3D CỦA ĐÈN CHIẾU SÁNG




Mô hình 3D của đèn chiếu sáng





BẢNG DỮ LIỆU ĐẾN ĐÈN CHIẾU SÁNG




Bảng dữ liệu đến đèn chiếu sáng





Báo cáo khiếu nại


Báo cáo khiếu nại   complaint_report_ENG.docx


Nhãn năng lượng cho đèn chiếu sáng


Nhãn năng lượng   EN_EEC_OSMONT.pdf


CÁC HƯỚNG DẪN KHÁC


Cảm biến chuyển động vi sóng

Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn có kết nối với cảm biến chuyển động hoạt động bình thường hay không, chúng tôi cung cấp khả năng cho thuê đèn với cảm biến chuyển động cho bài kiểm tra.
  Sensor_HC005S_DATASHEE_EN.pdf
NKC - Đèn chiếu sáng khẩn cấp kết hợp COMBO


  NKC_EN.pdf
NK, NZ - đèn khẩn cấp   NK_NZ_EN.pdf
Đèn LED NK - đèn chiếu sáng khẩn cấp kết hợp với nguồn LED   NK_LED_L02_L12_L13_L14_EN.pdf
Manipulation LED   Manipulation_LED_en.pdf


Điều kiện bảo hành LED


Điều kiện bảo hành LED   Warranty_conditions_of_luminaires_OSMONT_ENG_en.pdf

OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội
Đèn pha lê


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn