SẢN PHẨM MỚI > ĐÈN CÓ ỐP THỦY TINH OPAL 3 LỚP > AFRA > AFRAAFRA 300x310 mmSTANDARD
LED SOURCES


 

Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
50510 IN-12BD1/102 B 65 40 E27 ldt soubor
50511 IN-12BD1/102 C 65 40 E27 ldt soubor
50512 IN-12BD1/102 S 65 40 E27 ldt soubor
50513 IN-12BD1/102 CR 65 40 E27 ldt soubor
50514 IN-12BD1/102 MS 65 40 E27 ldt soubor
EVG
50515 E-16BD1/102 B 65 26 G24q3 ldt soubor
50516 E-16BD1/102 C 65 26 G24q3 ldt soubor
50517 E-16BD1/102 S 65 26 G24q3 ldt soubor
50518 E-16BD1/102 CR 65 26 G24q3 ldt soubor
50519 E-16BD1/102 MS 65 26 G24q3 ldt soubor
   
 OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội
Đèn pha lê


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn