ĐÈN CÓ ỐP THỦY TINH OPAL 3 LỚP > ĐÈN ỐP TRẦN VÀ ỐP TƯỜNG > EDNA 1-5 > EDNA 2EDNA 2 ø 280mmSTANDARD
LED SOURCES

  

Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
41183 IN-12K52/022 43 100 E27 ldt soubor
41184 IN-22K52/022 43 2x60 2xE27 ldt soubor
EVG
41193 E-15K52/022 43 18 G24q2 ldt soubor
41194 E-16K52/022 43 26 G24q3 ldt soubor
41195 E-24K52/022 43 2x13 2xG24q1 ldt soubor
S
46108 IN-12K52/022 HF 43 60 E27 ldt soubor
46148 E-16K52/022 HF 43 26 G24q3 ldt soubor
N
41215 NZ-13/022 43 13 G24q1  
NE
41218 NK-E-13/022 43 13 G24q1 ldt soubor
44165 NK-E-18/022 43 18 G24q2  
Code Type 3000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
51351 LED-1L11B07K53/022 3000 43 8 970 ldt soubor
51352 LED-1L12B07K53/022 3000 43 11 1290 ldt soubor
48486 LED-3L02A10K53/022 3000 43 23 1970 ldt soubor
DIM
48487 LED-3L02A10K53/022 1-10V 3000 43 23 1970 ldt soubor
48488 LED-3L02A10K53/022 DALI 3000 43 23 1970 ldt soubor
S
51353 LED-1L12B07K53/022 HF 3000 43 11 1290 ldt soubor
48490 LED-3L02A10K53/022 HF 3000 43 23 1970 ldt soubor
NE
51354 LED-1L12B07K53/022/NK1W 3000 43 11 1290 ldt soubor

Code Type 4000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
51851 LED-1L11B07K53/022 4000 43 8 1010 ldt soubor
51852 LED-1L12B07K53/022 4000 43 11 1350 ldt soubor
48986 LED-3L02A10K53/022 4000 43 23 2110 ldt soubor
DIM
48987 LED-3L02A10K53/022 1-10V 4000 43 23 2110 ldt soubor
48988 LED-3L02A10K53/022 DALI 4000 43 23 2110 ldt soubor
S
51853 LED-1L12B07K53/022 HF 4000 43 11 1350 ldt soubor
48990 LED-3L02A10K53/022 HF 4000 43 23 2110 ldt soubor
NE
51854 LED-1L12B07K53/022/NK1W 4000 43 11 1350 ldt soubor

 
      3000K - warm white
      4000K - neutral white
 
 
STANDARD
Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
41208 IN-12DU52/022 43II 100 E27 ldt soubor
EVG
41212 E-14DU52/022 43II 13 G24q1 ldt soubor
N
41217 NZ-13/DU/022 43II 13 G24q1  
 
 


edna_2.dwg edna_2.dwg 
 OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội
Đèn pha lê


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn