ĐÈN CÓ ỐP THỦY TINH OPAL 3 LỚP > ĐÈN ỐP TRẦN VÀ ỐP TƯỜNG > EDNA 1-5 > EDNA 3EDNA 3 ø 350mmSTANDARD
LED SOURCES


 

Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
43050 IN-12K63/024 43 100 E27 ldt soubor
41221 IN-22K63/024 43 2x75 2xE27 ldt soubor
EVG
42531 E-16K63/024 43 26 G24q3 ldt soubor
41225 E-25K63/024 43 2x18 2xG24q2 ldt soubor
DIM
42557 ES-25K63/024 1-10V 43 2x18 2xG24q2 ldt soubor
42559 ES-25K63/024 DALI 43 2x18 2xG24q2 ldt soubor
S
46110 IN-12K63/024 HF 43 75 E27 ldt soubor
46190 E-16K63/024 HF 43 26 G24q3 ldt soubor
N
41237 NZ-18/024 43 18 G24q2  
NE
41247 NK-E-26/024 43 26 G24q3 ldt soubor
NES
44166 NK-E-26/024 HF 43 26 G24q3 ldt soubor
Code Type 3000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
51355 LED-1L12B07K64/024 3000 43 11 1290 ldt soubor
51356 LED-1L13B07K64/024 3000 43 15 1940 ldt soubor
49042 LED-4L02A10K64/024 3000 43 30 2630 ldt soubor
DIM
51357 LED-1L13B07K64/024 1-10V 3000 43 15 1940 ldt soubor
51358 LED-1L13B07K64/024 DALI 3000 43 15 1940 ldt soubor
49043 LED-4L02A10K64/024 1-10V 3000 43 30 2630 ldt soubor
49044 LED-4L02A10K64/024 DALI 3000 43 30 2630 ldt soubor
S
51359 LED-1L12B07K64/024 HF 3000 43 11 1290 ldt soubor
51360 LED-1L13B07K64/024 HF 3000 43 15 1940 ldt soubor
49046 LED-4L02A10K64/024 HF 3000 43 30 2630 ldt soubor
NE
51361 LED-1L12B07K64/024/NK1W 3000 43 11 1290 ldt soubor
51362 LED-1L13B07K64/024/NK1W 3000 43 15 1940 ldt soubor
49048 LED-4L02A10K64/024/NK1W 3000 43 30 2630 ldt soubor
NES
51363 LED-1L13B07K64/024/NK1W HF 3000 43 15 1940 ldt soubor
49050 LED-4L02A10K64/024/NK1W HF 3000 43 30 2630 ldt soubor

Code Type 4000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
51855 LED-1L12B07K64/024 4000 43 11 1350 ldt soubor
51856 LED-1L13B07K64/024 4000 43 15 2030 ldt soubor
49542 LED-4L02A10K64/024 4000 43 30 2810 ldt soubor
DIM
51857 LED-1L13B07K64/024 1-10V 4000 43 15 2030 ldt soubor
51858 LED-1L13B07K64/024 DALI 4000 43 15 2030 ldt soubor
49543 LED-4L02A10K64/024 1-10V 4000 43 30 2810 ldt soubor
49544 LED-4L02A10K64/024 DALI 4000 43 30 2810 ldt soubor
S
51859 LED-1L12B07K64/024 HF 4000 43 11 1350 ldt soubor
51860 LED-1L13B07K64/024 HF 4000 43 15 2030 ldt soubor
49546 LED-4L02A10K64/024 HF 4000 43 30 2810 ldt soubor
NE
51861 LED-1L12B07K64/024/NK1W 4000 43 11 1350 ldt soubor
51862 LED-1L13B07K64/024/NK1W 4000 43 15 2030 ldt soubor
49548 LED-4L02A10K64/024/NK1W 4000 43 30 2810 ldt soubor
NES
51863 LED-1L13B07K64/024/NK1W HF 4000 43 15 2030 ldt soubor
49550 LED-4L02A10K64/024/NK1W HF 4000 43 30 2810 ldt soubor

 
      3000K - warm white
      4000K - neutral white
 
 
STANDARD
Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
41232 IN-22DU63/024 43II 2x60 2xE27 ldt soubor
EVG
41235 E-16DU63/024 43II 26 G24q3 ldt soubor
NE
41250 NK-E-13/DU/024 43II 13 G24q1  
 
 


edna_3.dwg edna_3.dwg 
 OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội
Đèn pha lê


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn