ĐÈN CÓ ỐP THỦY TINH OPAL 3 LỚP > ĐÈN ỐP TRẦN VÀ ỐP TƯỜNG > EDNA 1-5 > EDNA 4EDNA 4 ø 420mmSTANDARD
LED SOURCES

  

Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
43030 IN-22K74/026 43 2x75 2xE27 ldt soubor
EVG
43033 E-17K74/026 43 36 2G10 ldt soubor
43034 E-26K74/026 43 2x26 2xG24q3 ldt soubor
43035 E-26K74/026 32W 43 2x32 2xGX24q3 ldt soubor
DIM
43036 ES-26K74/026 1-10V 43 2x26 2xG24q3 ldt soubor
43038 ES-26K74/026 DALI 43 2x26 2xG24q3 ldt soubor
S
43039 IN-22K74/026 HF 43 2x60 2xE27  
43040 E-17K74/026 HF 43 36 2G10 ldt soubor
NE
43045 NK-E-36/026 43 36 2G10 ldt soubor
43046 NKC-226/13/026 43 2x26 2xG24q3 ldt soubor
Code Type 3000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
51364 LED-1L13B07K75/026 3000 43 15 1940 ldt soubor
51365 LED-1L14B07K75/026 3000 43 20 2590 ldt soubor
49052 LED-5L02A10K75/026 3000 43 37 3280 ldt soubor
DIM
51366 LED-1L14B07K75/026 1-10V 3000 43 20 2590 ldt soubor
51367 LED-1L14B07K75/026 DALI 3000 43 20 2590 ldt soubor
49053 LED-5L02A10K75/026 1-10V 3000 43 37 3280 ldt soubor
49054 LED-5L02A10K75/026 DALI 3000 43 37 3280 ldt soubor
S
51368 LED-1L13B07K75/026 HF 3000 43 15 1940 ldt soubor
51369 LED-1L14B07K75/026 HF 3000 43 20 2590 ldt soubor
49056 LED-5L02A10K75/026 HF 3000 43 37 3280 ldt soubor
NE
51370 LED-1L13B07K75/026/NK1W 3000 43 15 1940 ldt soubor
51371 LED-1L14B07K75/026/NK1W 3000 43 20 2590 ldt soubor
49058 LED-5L02A10K75/026/NK1W 3000 43 37 3280 ldt soubor

Code Type 4000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
51864 LED-1L13B07K75/026 4000 43 15 2030 ldt soubor
51865 LED-1L14B07K75/026 4000 43 20 2700 ldt soubor
49552 LED-5L02A10K75/026 4000 43 37 3510 ldt soubor
DIM
51866 LED-1L14B07K75/026 1-10V 4000 43 20 2700 ldt soubor
51867 LED-1L14B07K75/026 DALI 4000 43 20 2700 ldt soubor
49553 LED-5L02A10K75/026 1-10V 4000 43 37 3510 ldt soubor
49554 LED-5L02A10K75/026 DALI 4000 43 37 3510 ldt soubor
S
51868 LED-1L13B07K75/026 HF 4000 43 15 2030 ldt soubor
51869 LED-1L14B07K75/026 HF 4000 43 20 2700 ldt soubor
49556 LED-5L02A10K75/026 HF 4000 43 37 3510 ldt soubor
NE
51870 LED-1L13B07K75/026/NK1W 4000 43 15 2030 ldt soubor
51871 LED-1L14B07K75/026/NK1W 4000 43 20 2700 ldt soubor
49558 LED-5L02A10K75/026/NK1W 4000 43 37 3510 ldt soubor

 
      3000K - warm white
      4000K - neutral white
 
 


edna_4.dwg edna_4.dwg 
 OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội
Đèn pha lê


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn