ĐÈN CÓ ỐP THỦY TINH OPAL 3 LỚP > ĐÈN ỐP TRẦN VÀ ỐP TƯỜNG > EDNA 1-5 > EDNA 5EDNA 5 Ø 490mmSTANDARD
LED SOURCES

  

Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
43051 IN-32K88/028 43 3x60 3xE27 ldt soubor
EVG
43053 E-204K88/028 43 22+40 2x2GX13 ldt soubor
43054 E-27K88/028 43 2x36 2x2G10 ldt soubor
43055 E-28K88/028 43 2x42 2xGX24q4 ldt soubor
DIM
44167 ES-26K88/028 32W 1-10V 43 2x32 2xGX24q3  
44168 ES-26K88/028 32W DALI 43 2x32 2xGX24q3  
44169 ES-28K88/028 1-10V 43 2x42 2xGX24q4 ldt soubor
44170 ES-28K88/028 DALI 43 2x42 2xGX24q4 ldt soubor
S
43058 IN-22K88/028 HF 43 2x60 2xE27 ldt soubor
43059 E-17K88/028 HF 43 36 2G10 ldt soubor
NE
43061 NK-E-36/028 43 36 2G10 ldt soubor
43062 NKC-226/13/028 43 2x26 2xG24q3 ldt soubor
43063 NKC-232/16/028 43 2x32 2xGX24q3 ldt soubor
Code Type 3000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
51372 LED-1L15B07K88/028 3000 43 29 3880 ldt soubor
51373 LED-1L16B07K88/028 3000 43 36 4850 ldt soubor
2/1
51374 LED-1L16B07K88/028 2/1 3000 43 36 4850* ldt soubor
DIM
51375 LED-1L16B07K88/028 1-10V 3000 43 36 4850 ldt soubor
51376 LED-1L16B07K88/028 DALI 3000 43 36 4850 ldt soubor
S
51377 LED-1L15B07K88/028 HF 3000 43 29 3880 ldt soubor
51378 LED-1L16B07K88/028 HF 3000 43 36 4850 ldt soubor
NE
51379 LED-1L15B07K88/028/NK1W 3000 43 29 3880 ldt soubor
51380 LED-1L16B07K88/028/NK1W 3000 43 36 4850 ldt soubor

Code Type 4000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
51872 LED-1L15B07K88/028 4000 43 29 4050 ldt soubor
51873 LED-1L16B07K88/028 4000 43 36 5070 ldt soubor
2/1
51874 LED-1L16B07K88/028 2/1 4000 43 36 5070** ldt soubor
DIM
51875 LED-1L16B07K88/028 1-10V 4000 43 36 5070 ldt soubor
51876 LED-1L16B07K88/028 DALI 4000 43 36 5070 ldt soubor
S
51877 LED-1L15B07K88/028 HF 4000 43 29 4050 ldt soubor
51878 LED-1L16B07K88/028 HF 4000 43 36 5070 ldt soubor
NE
51879 LED-1L15B07K88/028/NK1W 4000 43 29 4050 ldt soubor
51880 LED-1L16B07K88/028/NK1W 4000 43 36 5070 ldt soubor

 
      3000K - warm white
      4000K - neutral white

* 3000K - 2600lm+2250lm
  4000K - 2700lm+2370lm
 


edna_5.dwg edna_5.dwg 
 OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội
Đèn pha lê


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn