SẢN PHẨM MỚI > ĐÈN CÓ ỐP NHỰA CAO CẤP > ELEKTRA 4,5 > ELEKTRA 4ELEKTRA 4 ø260 mmSTANDARD
LED SOURCES


 

Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
50028 IN-172 65II 100 E27 ldt soubor
EVG
50034 E-173/13 65 13 G24q1 ldt soubor
50035 E-173/18 65 18 G24q2 ldt soubor
50036 E-173/26 65 26 G24q3 ldt soubor
50037 E-173/213 65 2x13 2xG24q1 ldt soubor
S
46133 IN-172 HF 65 60 E27  
N
50038 NZ-13/IN-172 65 13 G24q1  
Code Type 3000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
50122 LED-1L12B07/IN-172P 3000 65 11 1290 ldt soubor
50123 LED-1L13B07/IN-172P 3000 65 15 1940 ldt soubor
S
50124 LED-1L12B07/IN-172P HF 3000 65 11 1290 ldt soubor
50125 LED-1L13B07/IN-172P HF 3000 65 15 1940 ldt soubor
NE
50126 LED-1L12B07/IN-172P/NK1W 3000 65 11 1290 ldt soubor
50127 LED-1L13B07/IN-172P/NK1W 3000 65 15 1940 ldt soubor

Code Type 4000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
50622 LED-1L12B07/IN-172P 4000 65 11 1350 ldt soubor
50623 LED-1L13B07/IN-172P 4000 65 15 2030 ldt soubor
S
50624 LED-1L12B07/IN-172P HF 4000 65 11 1350 ldt soubor
50625 LED-1L13B07/IN-172P HF 4000 65 15 2030 ldt soubor
NE
50626 LED-1L12B07/IN-172P/NK1W 4000 65 11 1350 ldt soubor
50627 LED-1L13B07/IN-172P/NK1W 4000 65 15 2030 ldt soubor

 
      3000K - warm white
      4000K - neutral white
   
 OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn