SẢN PHẨM MỚI > ĐÈN CÓ ỐP NHỰA CAO CẤP > ELEKTRA 4,5 > ELEKTRA 5ELEKTRA 5 ø310 mmSTANDARD
LED SOURCES

  

Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
50039 IN-174 65II 2x60 2xE27 ldt soubor
EVG
50044 E-175/18 65 18 G24q2 ldt soubor
50045 E-175/26 65 26 G24q3 ldt soubor
50046 E-175/218 65 2x18 2xG24q2 ldt soubor
S
46134 IN-174 HF 65 60 E27  
N
50047 NZ -18/IN-174 65 18 2G7  
NE
50051 NK-E-18/IN-174 65 18 G24q2 ldt soubor
50052 NK-E-26/IN-174 65 26 G24q3 ldt soubor
   
 OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn