SẢN PHẨM MỚI > ĐÈN CÓ ỐP THỦY TINH OPAL 3 LỚP > GEMINI > GEMINI 2GEMINI 2 495x310 mmSTANDARD
LED SOURCES


 

Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
44256 IN-22U48/208 43 2x60 2xE27 ldt soubor
EVG
44257 E-26LU48/208 43 2x24 2x2G11 ldt soubor
44258 E-26U48/208 43 2x26 2xG24q3 ldt soubor
S
44259 IN-22U48/208 HF 43 2x40 2xE27 ldt soubor
NE
44260 NKC-226/13/208 43 2x26 2xG24q3 ldt soubor
Code Type 3000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
48193 LED-1L48B07U48/208 3000 43 29 3880 ldt soubor
2/1
48194 LED-1L48B07U48/208 2/1 3000 43 29 3880* ldt soubor
DIM
48195 LED-1L48B07U48/208 1-10V 3000 43 29 3880 ldt soubor
48196 LED-1L48B07U48/208 DALI 3000 43 29 3880 ldt soubor
S
48197 LED-1L48B07U48/208 HF 3000 43 29 3880 ldt soubor
NE
48198 LED-1L48B07U48/208/NK1W 3000 43 29 3880 ldt soubor

Code Type 4000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
48693 LED-1L48B07U48/208 4000 43 29 4050 ldt soubor
2/1
48694 LED-1L48B07U48/208 2/1 4000 43 29 4050** ldt soubor
DIM
48695 LED-1L48B07U48/208 1-10V 4000 43 29 4050 ldt soubor
48696 LED-1L48B07U48/208 DALI 4000 43 29 4050 ldt soubor
S
48697 LED-1L48B07U48/208 HF 4000 43 29 4050 ldt soubor
NE
48698 LED-1L48B07U48/208NK1W 4000 43 29 4050 ldt soubor

 
      3000K - warm white
      4000K - neutral white

* 3000K - 2580lm+1300lm
  4000K - 2700lm+1350lm  
 OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn