SẢN PHẨM MỚI > ĐÈN CÓ ỐP NHỰA CAO CẤP > IMAGO > IMAGO PMIMAGO PM 670x360 mmSTANDARD
LED SOURCES


 

Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
44267 IN-42NU45/PM45 44 4x30 4xE27 ldt soubor
EVG
44268 E-26NU45/PM45 44 2x24 G5 ldt soubor
44269 E-36NU45/PM45 44 3x24 G5 ldt soubor
DIM
44270 E-36NU45/PM45 DALI 44 3x24 G5 ldt soubor
S
44271 IN-42NU45/PM45 HF 44 4x25 4xE27 ldt soubor
NE
44272 NKC-224/13/PM45 44 2x24 G5 ldt soubor
Code Type 3000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
53453 LED-2L14B07NU45/PM45 3000 44 40 5190 ldt soubor
53454 LED-2L32B07NU45/PM45 3000 44 49 6460 ldt soubor
DIM
53455 LED-2L32B07NU45/PM45 1-10V 3000 44 49 6460 ldt soubor
53456 LED-2L32B07NU45/PM45 DALI 3000 44 49 6460 ldt soubor
S
53457 LED-2L14B07NU45/PM45 HF 3000 44 40 5190 ldt soubor
53458 LED-2L32B07NU45/PM45 HF 3000 44 49 6460 ldt soubor
NE
53459 LED-2L14B07NU45/PM45/NK1W 3000 44 40 5190 ldt soubor
53460 LED-2L32B07NU45/PM45/NK1W 3000 44 49 6460 ldt soubor

Code Type 4000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
53953 LED-2L14B07NU45/PM45 4000 44 40 5420 ldt soubor
53954 LED-2L32B07NU45/PM45 4000 44 49 6750 ldt soubor
DIM
53955 LED-2L32B07NU45/PM45 1-10V 4000 44 49 6750 ldt soubor
53956 LED-2L32B07NU45/PM45 DALI 4000 44 49 6750 ldt soubor
S
53957 LED-2L14B07NU45/PM45 HF 4000 44 40 5420 ldt soubor
53958 LED-2L32B07NU45/PM45 HF 4000 44 49 6750 ldt soubor
NE
53959 LED-2L14B07NU45/PM45/NK1W 4000 44 40 5420 ldt soubor
53960 LED-2L32B07NU45/PM45/NK1W 4000 44 49 6750 ldt soubor

 
      3000K - warm white
      4000K - neutral white
   
 OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội
Đèn pha lê


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn