ĐÈN CÓ ỐP THỦY TINH OPAL 3 LỚP > ĐÈN ỐP TRẦN VÀ ỐP TƯỜNG > NARA 1,2 > NARA 1NARA 1 Ø 360 mmSTANDARD
LED SOURCES

 Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
44240 IN-22U41/201 43 2x30 2xE27 ldt soubor
EVG
44241 E-16U41/201 43 26 G24q3 ldt soubor
S
44242 IN-12U41/201 HF 43 30 E27 ldt soubor
N
44243 NZ-13/201 43 13 G24q1  
Code Type 3000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
48180 LED-1L41B07U41/201 3000 43 15 1940 ldt soubor
DIM
48181 LED-1L41B07U41/201 DALI 3000 43 15 1940 ldt soubor
S
48182 LED-1L41B07U41/201 HF 3000 43 15 1940 ldt soubor
NE
48183 LED-1L41B07U41/201/NK1W 3000 43 15 1940 ldt soubor

Code Type 4000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
48680 LED-1L41B07U41/201 4000 43 15 2030 ldt soubor
DIM
48681 LED-1L41B07U41/201 DALI 4000 43 15 2030 ldt soubor
S
48682 LED-1L41B07U41/201 HF 4000 43 15 2030 ldt soubor
NE
48683 LED-1L41B07U41/201/NK1W 4000 43 15 2030 ldt soubor

 
      3000K - warm white
      4000K - neutral white
   
 OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn