ĐÈN CÓ ỐP THỦY TINH OPAL 3 LỚP > ĐÈN ỐP TRẦN VÀ ỐP TƯỜNG > NARA 1,2 > NARA 2NARA 2 Ø 440 mmSTANDARD
LED SOURCES


 

Code Type IP Source W Lampholder LDT
A
44245 IN-22U42/202 43 2x60 2xE27 ldt soubor
EVG
44246 E-16U42/202 43 26 G24q3 ldt soubor
44247 E-25U42/202 43 2x18 2xG24q2 ldt soubor
S
44248 IN-12U42/202 HF 43 40 E27 ldt soubor
NE
44249 NK-E-26/202 43 26 G24q3 ldt soubor
Code Type 3000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
48184 LED-1L42B07U42/202 3000 43 20 2590 ldt soubor
DIM
48185 LED-1L42B07U42/202 DALI 3000 43 20 2590 ldt soubor
S
48186 LED-1L42B07U42/202 HF 3000 43 20 2590 ldt soubor
NE
48187 LED-1L42B07U42/202NK1W 3000 43 20 2590 ldt soubor

Code Type 4000K IP power
[W]
light flux
LED [lm]
LDT
48684 LED-1L42B07U42/202 4000 43 20 2700 ldt soubor
DIM
48685 LED-1L42B07U42/202 DALI 4000 43 20 2700 ldt soubor
S
48686 LED-1L42B07U42/202 HF 4000 43 20 2700 ldt soubor
NE
48687 LED-1L42B07U42/202NK1W 4000 43 20 2700 ldt soubor

 
      3000K - warm white
      4000K - neutral white
   
 OSMONT VIỆT NAM
82 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội


Phone: 024 6655 2789
0971 010 868


Website: https://osmont.vn